Logo advocaat echtscheiding

WELKOM BIJ UW ADVOCAAT ECHTSCHEIDING ROTTERDAM MR JOS HUNTJENS

Echtscheiding advocaat jos huntjens

LVH advocaten

Tel.: +31 (0)10 209 27 55

E-mail: huntjens@lvh-advocaten.nl

Website: www.lvh-advocaten.nl

De echtscheiding

Door de maatschappelijke ontwikkelingen is echtscheiding een haast alledaagse aangelegenheid geworden. In sommige grote steden ligt het echtscheidingspercentage zelfs boven 50%. De eerste acht jaar van de relatie zijn het meest kritiek, daarna daalt het risico enigermate (althans statistisch), om weer op te lopen als de kinderen groot zijn.

Verbreking van de relatie, de echtscheiding, heeft zowel immateriële- als materiële gevolgen.
De immateriële gevolgen leiden voor de partners vaak tot verdriet, gezichtsverlies of schuldbesef. Ook voor de kinderen heeft de verbreking deze gevolgen, waarbij zij ook nog met loyaliteitsproblemen worstelen. De materiële gevolgen liggen op het terrein van inkomen en vermogen, of anders gezegd, alimentatie, boedelverdeling en pensioenverrekening. Dat kan zeer gecompliceerd zijn, zeker bij grotere vermogens of als een onderneming tot het vermogen behoort.

Soms is een gedecideerd en voortvarend optreden vereist omdat door de andere partner voldongen feiten dreigen te worden gecreëerd of omdat op korte termijn voor wonen en inkomen moet worden gezorgd. De wet biedt mogelijkheden om, bij wijze van voorlopige voorziening, doorgaand op korte termijn (enige weken) een regeling te krijgen die de eerste nood lenigt.

Door de navolgende vragen te lezen krijgt U meer inzicht over specifieke aangelegenheden.

 1. Wat is echtscheidings bemiddeling?
 2. Hoe verloopt een echtscheidings procedure op eenzijdig verzoek?
 3. Hoe verloopt een echtscheidings procedure op gemeenschappelijk verzoek?
 4. Wat zijn voorlopige voorzieningen en welke voorzieningen regelt de wet?
 5. Welke andere verzoeken kunnen bij een echtscheiding aan de rechter worden voorgelegd?
 6. Hoe wordt een geregistreerd partnerschap beëindigd?
 7. Hoe worden andere samenlevingsvormen beëindigd?
 8. Wie krijgt het gezag over de kinderen?
 9. Bij wie gaan de kinderen wonen?
 10. Hoe werkt co-ouderschap?
 11. Wie moet de kinderalimentatie betalen en hoeveel is dat?
 12. Wie moet partneralimentatie betalen en hoeveel is dat?
 13. Wat is een echtscheidingsconvenant?
 14. Hoe gaat de verdeling van het vermogen in zijn werk als ik in gemeenschap van goederen ben getrouwd.
 15. Hoe gaat de verdeling en/of verrekening van het vermogen in zijn werk als ik onder huwelijkse voorwaarden ben getrouwd?
 16. Ik wil de geldende alimentatie- of de omgangsregeling wijzigen. Kan dat en zo ja, hoe?

Op al deze vragen geven wij u graag een advies, uiteraard geheel vrijblijvend

Maak snel een afspraak, wij staan voor u klaar,

J.C.A.M. Huntjens (Jos)

Tel.: +31 (0)10 209 27 55

E-mail: huntjens@lvh-advocaten.nl

Website: www.lvh-advocaten.nl

Ook op ons kantoor gebruiken wij
Bestrijden vliegen